HỎI ĐÁP

60 Bài Tập Trắc Nghiệm Dãy Số Cấp Số Cộng Cấp Số Nhân Với 318 Câu Có Đáp Án

13:07, 06/07/2021

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến cốBài 5: Xác suất của biến cốÔn tập chương 2 Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy sốBài 3: Cấp số cộngBài 4: Cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: Giới hạn của dãy sốBài 2: Giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: Các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 1)
Trang trước
Trang sau

25 câu trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 1)

Câu 1: Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng

a. un = 2n + 3

A. d = -2

B. d = 3

C. d = 5

D. d = 2

b. un = -3n + 1

A. d = -2

B. d = 3

C. d = -3

D. d = 1

c. un = n2 + 1

A. d = Ø

B. d = 3

C. d = -3

D. d = 1

d. un = 2/n

A. d = Ø

B. d = 1/2

C. d = -3

D. d = 1

Hiển thị đáp án

*

Câu 2: Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C

Câu 3: Cho một cấp số cộng có u1 = -3; u6 = 27. Tìm d ?

A. d = 5

B. d = 7

C. d = 6

D. d = 8

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C

Câu 4: Cho 4 số lập thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bằng :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho cấp số cộng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) thỏa:

*

a. Xác định công thức tổng quát của cấp số

A. un = 3n – 2

B. un = 3n – 4

C. un = 3n – 3

D. un = 3n – 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +…+ u2011.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm dãy số cấp số cộng cấp số nhân

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: Cho hai cấp số cộng (un): 4, 7, 10, 13, 16, …và (vn):1, 6, 11, 16, 21, …Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số cộng , có bao nhiêu số hạng chung?

A.10

B. 20

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với 20 giá trị của t cho 20 giá trị của n và 20 giá trị của k.

Vậy có 20 số hạng chung của hai dãy

Chọn đáp án B

Câu 8: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

*

.

a. Tính số hạng thứ 100 của cấp số ;

A. – 243

B. – 295

C. – 231

D. – 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số ;

A. – 244

B. – 274

C. – 253

D. – 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: Ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có tổng bằng -9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29. Tìm số hạng đầu tiên

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc – 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có góc nhỏ nhất bằng 25°. Tìm 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

D. 55°; 100°.

Xem thêm: Đánh Giá Pg 13 Là Gì – Hệ Thống Phân Loại Phim Của Mpaa

Hiển thị đáp án

Câu 11: Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. a2 + c2 = 2ab + 2bc.

B. a2 – c2 = 2ab – 2bc.

C. a2 + c2 = 2ab – 2bc.

D. a2 – c2 = ab – bc.

Hiển thị đáp án

Câu 12: Tìm x để 3 số : 1 – x; x2 ; x + 1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của x.

B. x = ± 2 .

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Mờ Ảnh Trên Máy Tính Và Điện Thoại Đơn Giản Nhanh Chóng

C. x = ± 1 .

D. x = 0

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube gmailwireless.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, gmailwireless.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.gmailwireless.com

Chuyên mục: GIÁO DỤC


XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *