HỎI ĐÁP

Biên giới trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển Việt Nam?

Tìm hiểu về biên giới quốc gia? Biên giới trên biển là gì? Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta thuộc vùng nào? Xác định biên giới quốc gia trên biển?

Mỗi một tấc đất của quốc gia đều là máu thịt của mỗi người dân Việt Nam. Chính vì vậy mà vẫn đề biên giới quốc gia luôn là sự quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia khác nhau trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên thực tế hiện nay, không phải ai cũng biết cách để có thể xác định đường biên giới đặc biệt là đường biên giới trên biển. Chính vì vậy, bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biên giới trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển Việt Nam?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Luật biên giới quốc gia năm 2003.

– Luật biển Việt Nam 2012.

1. Tìm hiểu về biên giới quốc gia:

Khái quát chung về biên giới quốc gia:

Chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việc xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến l­ược rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới trong giai đoạn hiện nay cũng là một bộ phận trọng yếu và không thể tách rời của an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Khi giữa các quốc gia xác định được đường biên giới và các bên không xâm phạm vào đường biên giới này thì các quốc gia cũng sẽ hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Như vậy, ta nhận thấy, biên giới quốc gia có những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh của chế độ, của dân tộc.

Lịch sử hàng nghìn năm tồn tại và phát triển của toàn dân tộc Việt Nam cũng đã chứng minh một thực tế rằng, dựng nước phải gắn bó chặt chẽ với giữ nước.

Chính vì thể mà trong tâm thức của mỗi ngư­ời dân Việt Nam, biên cư­ơng – địa đầu Tổ quốc cũng chính là nơi thiêng liêng và sẽ cần phải đư­ợc bảo vệ một cách vững chắc. Việc bảo vệ biên cương trong giai đoạn hiện nay cũng chính là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các lực l­ượng vũ trang, trong đó Bộ đội biên phòng sẽ giữ vai trò chuyên trách, nòng cốt.

Xem thêm: Các phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới theo Hiệp định GATS

Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam”.

Từ quy định được nêu cụ thể bên trên, chúng ta sẽ có thể thấy, đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam sẽ thuộc vùng nước lãnh hải của quốc gia ven biển.

Và, tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng đã đưa ra quy định các đặc điểm cơ bản nhất của các vùng biển khác của mỗi quốc gia, cụ thể như sau:

Điều 33 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định: “ Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm bên ngoài lãnh hải và có chiều rộng không quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở”.

Theo Điều 55 và Điều 67 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có nội dung sau đây: “ Vùng đặc quyền kinh tế là một vùng nằm ở phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, … Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng không quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải”.

Bên cạnh đó thì tại Khoản 1 Điều 76 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định nội dung sau đây: “ Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến bờ ngoại của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó ở khoảng cách gần hơn”.

Như vậy, ta nhận thấy, căn cứ theo các quy định được nêu cụ thể bên trên, đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam không chỉ là ranh giới bên ngoài của vùng lãnh hải mà đường biên giới quốc gia trên biển còn là ranh giới bên trong của vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển.

4. Xác định biên giới quốc gia trên biển:

Xác định biên giới quốc gia trên biển có vai trò và những ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia. Biên giới quốc gia trên biển là vạch đường để nhằm mục đích thực hiện phân định vùng lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia ven bờ có quyền chủ quyền. Sau khi đã xác định cụ thể đường biên giới biển, quốc gia sẽ cần phải thực hiện công bố công khai, chính thức và thể hiện rõ ràng về biên giới quốc gia trên biển đó trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Trường hợp khi có hai quốc gia có bờ biển kề nhau hoặc đối diện nhau thì đường biên giới quốc gia trên biển của hai quốc gia đó sẽ được phân định trong hiệp định theo các phương pháp cụ thể như: phương pháp đường cách đều hoặc đường trung tuyến nếu như hai quốc gia đó không có thoả thuận khác. Loại hình biên giới thiên văn hay được áp dụng để nhằm mục đích có thể xác định biên giới biển.

Xem thêm: Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Ta nhận thấy rằng, trong quá trình xác định biên giới thì xác định đường biên giới trên bộ và trên biển có vai trò quan trọng nhất. Việc xác định biên giới trên không và biên giới lòng đất được luật pháp quốc tế chung thừa nhận dưới dạng tập quán quốc tế dựa trên cơ sở của đường biên giới trên bộ, trên biển. Việc xác định biên giới giữa các quốc gia phải tuân thủ các quy định chung và là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

Như chúng ta đã nhắc ở trên, việc xác định đường biên giới quốc gia trên biển có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đường biên giới quốc gia trên biển vừa là minh chứng thực tiễn và nó cũng chính là một căn cứ pháp lý để nhằm mục đích thực hiện phân định ranh giới giữa các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia với vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia.

Căn cứ vào đường biên giới quốc gia trên biển, chúng ta cũng sẽ có thể khẳng định rằng các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia là các vùng biển nằm phía trong đường biên giới quốc gia trên biển và vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia là một bộ phận để cấu thành lãnh thổ quốc gia trên biển, cụ thể đó chính là nội thủy và lãnh hải.

Từ việc phân định được các vùng biển thì cũng chính là tiền đề để nhằm mục đích có thể xác định tính chất chủ quyền của quốc gia ven biển đối với những vùng biển đó trong quá trình các chủ thể tham gia các quan hệ quốc tế, giải quyết các công việc phát sinh cụ thể ở trong quan hệ đời sống quốc tế.XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *