HỎI ĐÁP

” Hoes Là Gì – Nghĩa Của Từ Hoes Trong Tiếng Việt

a garden tool with a long handle and a short blade used to remove weeds and break up the surface of the ground

Bạn đang xem: Hoes là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ embergarde.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

to remove weeds and break up the surface of the ground, using a garden tool with a long handle and a short blade:
a garden tool with a long handle and a short blade, used to remove weeds (= unwanted plants) and break up the surface of the ground
During hand hoeing only the top 40+50 mm of soil was disturbed and the ground was walked over to give a -at compacted surface.
The second unsatisfactory feature is the ad hoe introduction of kinetic effects by a mean free path approach.
Before 1959, agricultural production in the area depended heavily on hoe cultivation, carried out mainly by women.
The ten-row spatial arrangement allowed the use of the innovative precision hoeing machine, while a conventional hoeing machine was adopted in the standard system.
The hoe-type drill used in the two last seasons alleviated these problems since both seeds and fertilizers were banded in the 5+10 cm layer.
Average cropped land per household of around six members ranges between 1.1 and 1.6 ha for hoe cultivators, and 2.3 to 4.3 ha for ox cultivators.

Xem thêm: Dậy Thì Thành Công Là Gì – Giúp Con Trai Làm Được Điều Này Mẹ Nhé!

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên embergarde.com embergarde.com hoặc của embergarde.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập embergarde.com English embergarde.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Nhân Vật Nào Được Giải Thoát Sau Khi Giết Xong Boss Cuối Chiến Hạm Câm Lặng? ?

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: HOT

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *