HỎI ĐÁP

Kiểm kê rừng là gì? Các bước cần tiến hành khi kiểm kê rừng?

Kiểm kê rừng là gì? Kiểm kê rừng có tên trong tiếng Anh là gì? Các bước cần tiến hành khi kiểm kê rừng?

Quản lý rừng bền vững đóng một vai trò trung tâm trong tương lai của chúng ta, do đó đòi hỏi phải đào tạo và phát triển các chuyên gia lâm nghiệp. Chúng tôi làm việc ở tất cả các góc của Khối thịnh vượng chung và hơn thế nữa để thúc đẩy việc quản lý cây cối và rừng một cách khôn ngoan. Để Việt Nam có thể thực hiện việc quản lý và phát triển rừng bền vững thì không thể nào có thể bỏ quan được nội dung liên quan đến kiểm kê rừng. Bởi vì hoạt động kiểm kê rừng là vô cùng quan trọng và cần thiết. Vậy kiểm kê rừng được định nghĩa là gì? Các bước cần tiến hành khi kiểm kê rừng được pháp luật Việt Nam quy định ra sao? Hãy tìm hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây:

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004;

– Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

1. Kiểm kê rừng là gì?

Trên cơ sở quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 thì kiểm kê rừng được định nghĩa như sau:

“21. Kiểm kê rừng là việc tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về diện tích, trữ lượng và chất lượng các loại rừng tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động về rừng giữa hai lần kiểm kê”.

Từ đó có thể thấy rằng kiểm kê rừng được hiểu một cách đơn giản nhất đó chính là việc thu thập dữ liệu và thông tin rừng một cách có hệ thống để đánh giá hoặc phân tích. Việc ước tính giá trị và khả năng sử dụng của gỗ là một phần quan trọng của thông tin rộng hơn cần thiết để duy trì các hệ sinh thái.

Khi kiểm kê rừng, cần đo và lưu ý những điều quan trọng sau: loài, đường kính ngang ngực, chiều cao, chất lượng lập địa, tuổi và khuyết tật. Từ dữ liệu thu thập được, người ta có thể tính toán số lượng cây trên một mẫu, diện tích nền, khối lượng cây trong một khu vực và giá trị của gỗ. Việc kiểm kê có thể được thực hiện vì những lý do khác ngoài việc chỉ tính toán giá trị. Một khu rừng có thể được đi tàu để đánh giá trực quan gỗ và xác định các nguy cơ cháy tiềm ẩn và nguy cơ cháy.

Xem thêm: Thống kê đất đai là gì? Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Kết quả của loại kiểm kê này có thể được sử dụng trong các hành động phòng ngừa và cả nhận thức. Các cuộc điều tra về động vật hoang dã có thể được thực hiện cùng với kiểm kê gỗ để xác định số lượng và loại động vật hoang dã trong rừng. Mục đích của điều tra thống kê rừng là cung cấp thông tin toàn diện về trạng thái và động thái của rừng để lập kế hoạch chiến lược và quản lý. Chỉ nhìn vào rừng để đánh giá được gọi là đánh thuế.

2. Kiểm kê rừng có tên trong tiếng Anh là gì?

Kiểm kê rừng có tên trong tiếng Anh là: “Forest inventory”.

3. Các bước cần tiến hành khi kiểm kê rừng?

Khảo sát và kiểm kê các loại cây có nguồn gốc từ Châu Âu vào cuối thế kỷ 18 vì lo sợ rằng gỗ (nguồn nhiên liệu chính) sẽ cạn kiệt. Thông tin đầu tiên được sắp xếp thành các bản đồ dùng để lập kế hoạch sử dụng. Vào đầu thế kỷ 19, những người khai thác rừng đã ước tính khối lượng và sự phân tán của cây trong các khu rừng nhỏ hơn bằng mắt thường.

Các khu rừng đa dạng hơn và lớn hơn được chia thành các phần nhỏ hơn của các loại cây tương tự được ước tính riêng bằng cách kiểm tra bằng mắt. Những ước tính này có liên quan với nhau để tìm ra tài nguyên sẵn có của toàn bộ khu rừng. Khi thế kỷ 19 phát triển, các kỹ thuật đo lường cũng vậy. Các mối quan hệ mới giữa đường kính, chiều cao và khối lượng đã được phát hiện và khai thác. Những mối quan hệ mới này cho phép đánh giá chính xác hơn các loại gỗ và sản lượng của các khu rừng lớn hơn nhiều.

Đến năm 1891, các cuộc khảo sát này được thực hiện thông qua các phương pháp dựa trên mẫu liên quan đến trung bình thống kê và các thiết bị đo lường phức tạp hơn đã được thực hiện. Trong thế kỷ 20, phương pháp thống kê lấy mẫu đã trở nên phổ biến và được sử dụng phổ biến. Những phát triển tiếp theo, chẳng hạn như lấy mẫu xác suất không bằng nhau, đã phát sinh. Khi thế kỷ 20 phát triển, sự hiểu biết về đồng hiệu quả của sai số ngày càng rõ ràng và công nghệ mới của máy tính kết hợp với khả năng sẵn có của chụp ảnh từ trên không cũng như vệ tinh, đã hoàn thiện hơn nữa quy trình này. Quét bằng Laser cả trên mặt đất và trên mặt đất hiện được sử dụng cùng với nhiều phương pháp thủ công hơn. Kết quả là, độ chính xác của việc lấy mẫu và các giá trị đánh giá trở nên chính xác hơn và cho phép các thực hành hiện đại phát sinh.

Kiểm kê rừng không chỉ ghi lại chiều cao cây, đường kính ngang ngực và số lượng để tính năng suất cây. Nó cũng ghi lại các điều kiện của rừng, có thể bao gồm (ví dụ) địa chất, điều kiện lập địa, sức khoẻ của cây và các yếu tố rừng khác.

Trên cơ sở quy định tại Điều 26 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định khi tiến hành kiểm kê rừng cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Tổng cục Lâm nghiệp theo như quy định của pháp luật hiện hành thì cần phải thực hiện hoạt động cung cấp thông tin điều tra rừng toàn quốc theo chu kỳ ở thời điểm gn nht cho các địa phương để thực hiện kiểm kê rừng.

Xem thêm: Căn cứ xác lập chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đất

Bước 2: Ở giai đoạn này thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phỉ thực hiện hoạt động hướng dẫn các chủ rừng thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh theo nhưu quy địnhc ủa pháp luật Việt Nam hiện hành.

Bước 3: Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thực hiện các nội dung kỹ thuật, bao gồm:

– Chồng ghép bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, bản đồ giao đất lên nền ảnh vệ tinh để xây dựng bản đồ phục vụ kiểm kê rừng;

– Xác định cụ thể vị trí, ranh gii của các chủ rừng trên bản đồ phục vụ kim kê rừng;

– Bàn giao kết quả thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này cho các chủ rừng.

Bước 4: Chủ rừng kiểm tra hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm kê và điền thông tin theo Biểu số 01 và Biểu số 02 Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

Bước 5: Hạt Kiểm lâm cấp huyện phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thực hiện các công việc:

– Kiểm tra hiện trường để hiệu chnh vị trí, ranh giới và những thông tin khác của lô kim kê trong trường hợp cần thiết;

– Hiệu chỉnh thông tin thuộc tính vào từng lô kiểm kê trên bản đồ số trong trường hợp có sự thay đổi;

– Biên tập và hoàn thiện bản đồ kiểm kê rừng cấp xã, lập hồ sơ quản lý rừng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Thông tư này.

Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp xã và y ban nhân dân cấp huyện xác nhận bản đồ kiểm kê rừng và hồ sơ quản lý rừng của cấp hành chính tương đương, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh.

Bước 7: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc:

– Ghép các bn đồ kết quả kiểm kê rừng của cấp hành chính nhỏ thành bản đồ kết quả kiểm kê rừng của cấp hành chính lớn hơn;

– Xây dựng biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng theo cấp hành chính, theo các Biểu s 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 và Biểu số 10 Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

– Lập hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Thông tư này.

Như vậy có thể thấy rằng, dữ liệu kiểm kê rừng là nguồn thông tin chính để quản lý rừng. Kiểm kê rừng được thực hiện để cung cấp một cuộc điều tra về vị trí, thành phần và sự phân bố của tài nguyên rừng và số lượng tương đối của chúng trong một khu vực nhất định.

Kiểm kê rừng được yêu cầu để thu thập thông tin cho việc đánh giá tài nguyên cho phép đưa ra các quyết định quản lý ở nhiều cấp độ khác nhau, chẳng hạn như kế hoạch khai thác thông qua việc phát triển các chiến lược cấp tỉnh hoặc cấp nhà nước. Việc tạo ra một bộ dữ liệu kiểm kê rừng tuân theo một loạt các giai đoạn, cuối cùng là xây dựng cơ sở dữ liệu không gian kỹ thuật số.

Kiểm kê rừng, được lưu trữ và thao tác trong hệ thống thông tin địa lý (GIS), là nguồn thông tin quan trọng để lập kế hoạch cấp hoạt động và lập kế hoạch và quản lý cấp chiến lược. Kiểm kê rừng ở cấp độ hoạt động thường được hiệu chỉnh bằng các phép đo lấy mẫu tại hiện trường và được sử dụng để phát triển thông tin cụ thể về vị trí cần thiết cho việc lập kế hoạch khai thác, bố trí đường và các hoạt động lâm sinh. Ở cấp độ chiến lược, kiểm kê rừng cung cấp dữ liệu cho việc quản lý rừng, phân tích và ra quyết định lâu dài hơn. Các cách tiếp cận chung để xây dựng thông tin cho hàng tồn kho cấp quản lý và vận hành là tương tự nhau.

Dữ liệu cảm biến từ xa, không bao gồm chụp ảnh trên không, cung cấp cơ hội cập nhật kiểm kê rừng, ước tính các thuộc tính kiểm kê, nắm bắt các xáo trộn của rừng và ước tính các đặc điểm rừng phi truyền thống như môi trường sống và đa dạng sinh học. Dữ liệu cảm biến từ xa được tham chiếu địa lý và do đó dễ dàng tích hợp với cơ sở dữ liệu GIS. Ví dụ, các xáo trộn rừng liên quan đến thiệt hại do côn trùng hoặc cháy, được ghi lại trong dữ liệu cảm biến từ xa, có thể được kết hợp thành các thuộc tính duy nhất cho các đa giác riêng lẻ trong cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng hiện có. Những yếu tố đầu vào này hỗ trợ duy trì đơn vị tiền tệ của cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng và do đó, góp phần quản lý thông tin tài nguyên rừng còn lại.XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *