HỎI ĐÁP

Laid-Back Là Gì – Nghĩa Của Từ Laid

And also, I could understand my Afghan mother, my Pakistani father, not so religious but laidback, fairly liberal.

Bạn đang xem: Laid-back là gì

mẹ tôi, một người phụ nữ Afghan bố tôi, một người đàn ông Pakistan bố mẹ không quá sùng đạo, mà thoải mái, khá tự do
You want the person who”s powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who”s laid back.
Bạn muốn một người mạnh mẽ, tự tin và làm chủ bản thân. nhưng không quá căng thẳng, một người thoải mái, dễ chịu.
And then you got your more laidback folk who just, you know, maybe they”ll wash their stuff when it”s dirty.
He seems to be very laid back, usually reading Weekly Shōnen Jump or some of Lisa”s erotic manga in his spare time.
Ông có vẻ rất thoải mái, thường đọc tạp chí Shōnen Jump hoặc một số manga khiêu dâm của Lisa trong thời gian rảnh rỗi.
The laidback life-style, which is typical of many island cultures, makes it easy to start conversations with just about anyone.
In the song, Fiasco professes his love for old-school hip hop through his lyrics, as Ed Sheeran sings the soulful, laidback hook.
Trong bài hát, Fiasco thể hiện tình yêu với nhạc hip hop old-school, còn Ed Sheeran hát đoạn điệp khúc giàu cảm xúc và tự nhiên.
Maintained eye contact is usually the first sign of aggression, while laidback ears or a lowered head is a definite sign of agitation.
balkanpoliticalclub.netệc duy trì tiếp xúc bằng mắt thường là dấu hiệu đầu tiên của sự gây hấn, trong khi tai thoải mái hoặc một đầu hạ xuống là một dấu hiệu rõ ràng kích động.
A rebalkanpoliticalclub.netewer of The Huffington Post favoured “the low-key, laidback” approach to the balkanpoliticalclub.netdeo and concluded that the “intimate feel of the balkanpoliticalclub.netdeo perfectly accompanies the songs” sweet lyrics”.
Một nhà nhận xét của The Huffington Post đánh giá cao cách tiếp cận “nhẹ nhàng, thoải mái” của balkanpoliticalclub.netdeo và kết luận rằng “sự thân mật của balkanpoliticalclub.netdeo kết hợp hoàn hảo với lời bài hát ngọt ngào”.

Xem thêm: Cách Chiên Gà Giòn Không Cần Bột Dễ Làm Mà Ngon Khó Cưỡng!

Owner Stevens described Frank and Louie”s temperament as an adult as “very, very laidback, not afraid of people, very friendly and he”s actually more of a dog than a cat.
Chủ sở hữu Stevens mô tả tính khí của Frank và Louie khi trưởng thành là “rất, rất thoải mái, không sợ mọi người, rất thân thiện và nó thực sự giống một con chó hơn là một con mèo.
Even so, the laid back regulations of the Japanese animation industry tends to overlook these issues, allowing it to grow underground and thus increasing the popularity until there is a demand for official high quality releases for animation companies.
Ngay cả như vậy, các quy định dễ tính của ngành công nghiệp anime Nhật Bản có xu hướng bỏ qua những vấn đề này, cho phép điều đó phát triển ngầm và do đó tăng mức độ phổ biến cho đến khi có một nhu cầu cho các bản phát hành chất lượng cao chính thức từ các công ty hoạt hình.
While he originally used to love causing mischief just like his brothers, he has grown to be more laidback in later episodes, though he still enjoys hanging out with Joey and Dee Dee and causing general mayhem like he has always done.
Mặc dù lúc đầu anh yêu thích cuộc tình ác độc giống như anh trai, nhưng anh vẫn trở nên thoải mái hơn trong những tập phim sau đó, mặc dù anh vẫn rất thích đi chơi với Joey và Dee Dee và gây ra những cơn thịnh nộ như anh đã từng làm.
Portland Tribune”s Nicole DeCosta said Trainor described Trainor as laid back and her dance moves as “G-rated”, although Owen R. Smith from The Seattle Times said that the lyrical subjects of the songs on the show”s set list did not fit its young audience.
Nicole DeCosta của Portland Tribune mô tả Trainor như là một người khá thoải mái và mô tả những điệu nhảy của cô như “được phân loại nhãn G”, mặc dù Owen R. Smith từ The Seattle Times nói rằng chủ đề trong lời của các bài hát trong danh sách các tiết mục không phù hợp với những khán giả trẻ của chúng.
Most died after being evacuated from the theatre and laid outside on their backs instead of in the approved recovery position and then choking to death.
Hầu hết trong số đó sau khi được sơ tán đã nằm ngửa lên trên thay vì nằm ở tư thế hồi phục đã được phê chuẩn và rồi bị ngộp thở đến chết.
Một lát sau, ông đi trở lại chỗ giường ngủ của tôi và thận trọng đặt quyển Sách Mặc Môn của tôi xuống.
By June 2012, many former SUSE engineers who had been laid off during Novell”s ownership had been brought back.

Xem thêm: Định Dạng Nhạc Flac Là Gì ? Nghe Có Khác Gì Nhạc Mp3 Bình Thường Không?

Đến tháng 6 năm 2012, nhiều cựu kỹ sư SUSE đã bị sa thải trong thời gian sở hữu của Novell đã được đưa trở lại.

Chuyên mục: Review tổng hợp

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *