HỎI ĐÁP

Mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Phân loại và lợi ích?

Mức miễn thường trong bảo hiểm (Exemption rate in insurance) là gì? Mức miễn thường trong bảo hiểm tiếng Anh là gì? Phân loại và lợi ích? Mức miễn thường có khấu trừ? Mức miễn thường không khấu trừ?

Mức miễn thường trong bảo hiểm (Exemption rate in insurance) là gì?

Mức miễn thường là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong bảo hiểm. Với các quyền lợi hay nghĩa vụ về trách nhiệm tương ứng của các bên. Bên bán bảo hiểm với các giá trị bù đắp tổn thất ở điều kiện nhất định. Và bên mua bảo hiểm trong các nghĩa vụ xác định tương ứng. Mức miễn thường đưa đến giá trị xác định cho nghĩa vụ thuộc về chính bên mua bảo hiểm. Và đó cũng là giới hạn để bắt đầu xác định các nghĩa vụ của bên bán bảo hiểm. Mang đến các phù hợp trong bảo hiểm được thực hiện trong nội dung ký kết hợp đồng của các bên.

Để tìm hiểu các nội dung triển khai trong thuật ngữ này và các quyền lợi phản ánh. Công ty luật Dương gia gửi đến bạn đọc bài viết có chủ đề: “Mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Phân loại và lợi ích?”. 

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Mức miễn thường trong bảo hiểm là gì?

Miễn thường là khái niệm thường gặp trong tất cả các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Mức miễn thường là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Với các tổn thất xảy ra trên thực tế, miễn mang đến các nghĩa vụ sẽ không được thực hiện trong trách nhiệm của bên bán bảo hiểm. Có nghĩa là bên thực hiện hành vi gây ra tổn thất phải tự đảm bảo thực hiện. Nói một cách khác, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm với nội dung thỏa thuận và ký kết hợp đồng với bên mua. Trong đó, với các giá trị nhất định trong tổn thất, bên mua bảo hiểm sẽ không được nhận bảo hiểm. Mà tự phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm tương ứng. Với tổn thất lớn hơn, sẽ được đảm bảo trong phần còn lại cho bên bán bảo hiểm chịu.

Việc xác định đó mang đến hiệu quả cho công tác tiến hành. Khi bên bán bảo hiểm vẫn phải đảm bảo cho công tác giải quyết khiếu nại. Hướng đến các chi phí bồi thường là thấp nhất.

Tính hợp lý:

Khi nhận được khiếu nại bồi thường đối với các tổn thất do bên mua bảo hiểm gây ra. Công ty bảo hiểm sẽ phải tốn một khoản chi phí về giấy tờ, nhân sự, thẩm định. Với nhu cầu trong tìm kiếm giá trị phản ánh cho khoản bồi thường là nhỏ nhất. Bên mua bảo hiểm cũng mất thời gian và công sức để chuẩn bị khiếu nại, thậm chí có trường hợp phải ra tòa làm chứng… Tính chất đó mang đến nghĩa vụ ràng buộc đối với cả hai bên. Trong đó, có những trường hợp cần phải mất thời gian để giải quyết các vụ bồi thường có trị giá nhỏ.

Nguyên tắc thông thường khi áp dụng mức miễn thường trong hợp đồng bảo hiểm chính là mức miễn thường càng cao thì mức phí bảo hiểm sẽ càng thấp và ngược lại. Như vậy, việc định ra mức miễn thường cũng là cách để giảm tải những chi phí và thời gian giải quyết các vụ bồi thường có giá trị nhỏ.

Các tổn thất phải được xác định trên tinh thần bảo quản tài sản cẩn thận. Cũng như các chủ động khắc phục rủi ro của khách hàng. Ý thức phải được đảm bảo trước khi muốn nhận được bảo hiểm. Khi đó, khoản khấu trừ mang đến yêu cầu đó.

Như vậy:

Miễn thường là giới hạn giá trị tổn thất xác định trên thực tế. Mà tại đó, công ty bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Khi đó, nghĩa vụ bồi thường được đảm bảo thực hiện với nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Nhằm hướng đến các giải quyết nhanh chóng, kịp thời bên cạnh tính hợp lý.

Mức miễn thường trong bảo hiểm ô tô là khoản chi phí mà người mua bảo hiểm cho xe ô tô phải tự chi trả cho các hoạt động sửa chữa. Thực hiện trước khi bên doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành xem xét và thanh toán bù trừ nếu có. Bù trừ được thực hiện khi các tổn thất xảy ra được đo lường cao hơn mức miễn trừ. Đảm bảo cho nghĩa vụ của bảo hiểm chi trả  được thực hiện. Cũng như mang đến xác định quyền lợi hay nghĩa vụ cụ thể, ràng buộc hiệu quả đối với các bên tham gia.

1. Mức miễn thường trong bảo hiểm tiếng Anh là gì?

Mức miễn thường trong bảo hiểm tiếng Anh là: Exemption rate in insurance

3. Phân loại và lợi ích?

3.1. Phân loại:

Có hai loại miễn thường chủ yếu hiện nay. Với các quy định cũng như tính chất phản ánh khác nhau. Trong đó:

Mức miễn thường có khấu trừ (Deductible):

Với các khấu trừ thể hiện khi tổn thất xảy ra trong thực tế giá trị của tổn thất. Và giá trị thiệt hại của tổn thất vượt mức miễn thường. Khiếu nại sẽ được giải quyết nhưng sẽ bị khấu trừ đi mức miễn thường. Đảm bảo trong tính chất thỏa thuận và hợp đồng được ký kết.

Mức miễn thường này được áp dụng phổ biến trong bảo hiểm xe. Khi mà các tổn thất có thể xảy ra với mức độ khác nhau. Khi tính chất khấu trừ phản ánh, cần thiết cân đối và xác định cho nghĩa vụ thanh toán tương ứng của các bên liên quan. Thế nên mới có việc, một số người được bảo hiểm thường chủ quan rằng mình mua bảo hiểm xe rồi thì không cần quan tâm đến an toàn. Cứ va quẹt thoải mái vì trước sau cũng được bồi thường. Và trong các trường hợp đó, do không hiểu biết và nắm rõ nghĩa vụ cụ thể. Cho nên các tranh chấp có thể phát sinh.

Ví dụ:

Nếu khách hàng mua bảo hiểm ô tô với mức khấu trừ trong bảo hiểm là 500.000 đồng. Khi có tổn thất xảy ra cho xe và chi phí khắc phục tổn thất là 500.000 đồng trở xuống thì khách hàng phải tự thanh toán chi phí.

Khi có tổn thất xảy ra với chi phí khắc phục tổn thất trên 500.000 đồng (ví dụ 10.000.000 đồng), khách hàng sẽ phải tự thanh toán 500.000 đồng, công ty bảo hiểm phải thanh toán chi phí còn lại (9.500.000 đồng).

Miễn thường có khấu trừ gồm 2 loại như sau:

Mức miễn thường tuyệt đối: Tính chất tuyệt đối mang đến nghĩa vụ xác định toàn bộ trước tiên cho bên mua bảo hiểm. Là số tiền do người được bảo hiểm phải tự bồi thường trước khi công ty bảo hiểm bồi thường. Các thanh toán thực hiện trước tiên, trong khi hợp đồng bảo hiểm được xử lý sau. Và sau đó, với các giá trị tổn thất cần thiết, bên bảo hiểm có sẽ thực hiện các nghĩa vụ sau khấu trừ. Số tiền tuyệt đối này càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.

Mức miễn thường tính theo thời gian: Là thời gian người được bảo hiểm không được bồi thường. Trong thời gian đó, các công việc trong bồi thường vẫn phải được đảm bảo thực hiện. Hết thời gian này, công ty bảo hiểm mới bắt đầu bồi thường. Khi đó, các giá trị tính toán nghĩa vụ mới được xác định.

Trong các đơn bảo hiểm thất nghiệp do mất khả năng lao động, thông thường thời gian chờ là 30 ngày. Trong thời gian đó công ty bảo hiểm không phải trả bất kỳ một khoản tiền bồi thường mất thu nhập cho người được bảo hiểm. Thời gian chờ càng dài, phí bảo hiểm càng rẻ và ngược lại.

Mức miễn thường không khấu trừ:

Tiến hành với các sự kiện bảo hiểm có số tiền khiếu nại tổn thất cao hơn mức miễn thường. Khi đó, khách hàng được nhận các lợi ích xác định. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ toàn bộ trách nhiệm bồi thường. Nếu tổn thất, thiệt hại vượt mức miễn thường đã thỏa thuận.

Khi đó, đối với các tổn thất có giá trị trong khoảng miễn trừ, người chủ xe phải thực hiện các chi trả. Trong khi các các tổn thất lớn hơn mức khấu trừ, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ. Mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô dựa trên thực tế của thỏa thuận và từng công ty bảo hiểm. Mức khấu trừ phổ biến thường là 500.000 VND, 1.000.000 VND hoặc 2.000.000 VND. Như vậy khi mua bảo hiểm ô tô bạn cần nắm rõ mức miễn thường khi xảy ra rủi ro.

3.2. Lợi ích:

Đối với công ty bảo hiểm:

Đối với những tổn thất nhỏ trong phạm vi giá trị nhất định. Khi đó là giá trị thuộc vào khoảng mà khách hàng phải chịu trách nhiệm. Khách hàng sẽ phải tự chi trả cho những tổn thất này, công ty bảo hiểm không phải chi trả. Các ý thức cũng như thái độ trong bồi thường sẽ được đảm bảo hơn. Tiết kiệm thời gian làm bảo hiểm xe, trong các trường hợp cụ thể. Đặc biệt là hạn chế được những kiện tụng về chi phí bồi thường cho những trường hợp hư hỏng xe chi phí thấp.

Đối với những tổn thất lớn, khách hàng sẽ phải chi trả một phần theo quy định hợp đồng. Đó là phần thuộc nghĩa vụ bắt buộc của họ. Doanh nghiệp chỉ chi trả phần còn lại sau khi đã trừ đi nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng. Đây là tính chất đối với khấu trừ. Khách hàng sẽ có ý thức giữ gìn tài sản, hoặc xe cẩn thận. Cũng như cân nhắc kỹ hơn khi yêu cầu bồi thường. Thay vì cứ để mặc cho tổn thất xảy ra để được nhận bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Đối với khách hàng:

Khách hàng cũng nhận được các lợi ích cụ thể.

Tiết kiệm chi phí: Chọn miễn thường thì tổng phí bảo hiểm ô tô sẽ trở nên rẻ hơn. Khi lợi ích hay nghĩa vụ đều được chia cho đối tượng trong các trường hợp cụ thể. Đặc biệt nếu khách hàng chọn mức miễn thường cao thì mức giảm phí có thể lên đến 30 – 40% tổng phí. Các cân đối trong lợi ích nhận được trong chi phí hay quyền lợi.

Ưu đãi khi tái tục và khuyến khích lái xe an toàn: Khi sự an toàn phải được đảm bảo thay vì cố tạo ra rủi ro cho đối tượng khác khắc phục. Các khách hàng cũng sẽ được áp dụng mức phí bảo hiểm thấp hơn khi tái tục hợp đồng. Bởi các rủi ro có sự chia sẻ đối với cả hai bên trong từng tình huống cụ thể. Khi đó, các ưu đãi được thực hiện đặc biệt hơn cho các chủ xe có ý thức giữ gìn cẩn thận.

Tiết kiệm thời gian, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn: Đối với các rủi ro hay tổn thất nhỏ. Họ phải tự chịu tổn thất và khắc phục hậu quả. Khi đó, tổn thất được quan tâm và cố gắng điều chỉnh hợp lý hơn trong yêu cầu bồi thường. Công ty bảo hiểm có nhiều thời gian hơn để giải quyết cho các yêu cầu đòi bồi thường.

Trên đây là nội dung phân tích của công ty luật Dương gia đối với chủ đề thảo luận: “Mức miễn thường trong bảo hiểm là gì? Phân loại và lợi ích?”. Các nội dung thể hiện với ý nghĩa và tính hợp lý trong các quyền lợi hay nghĩa vụ tương ứng.XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *