HỎI ĐÁP

Nhà, công trình xây dựng là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán

Tìm hiểu về nhà, công trình xây dựng? Quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán nhà, công trình xây dựng?

Hiện nay, các giao dịch mua bán nhà, công trình xây dựng đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng cần phải tuân thủ những điều kiện quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan. Trong quan hệ giao dịch song phương, quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc mua bán nhà, công trình xây dựng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu nhà, công trình xây dựng là gì cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Tìm hiểu về nhà, công trình xây dựng:

Ta hiểu về nhà, công trình xây dựng cụ thể như sau:

Theo Luật xây dựng năm 2014 ta hiểu về công trình xây dựng cụ thể như sau: “Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế…”

Về khái niệm nhà, theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD quy định cụ thể như sau: “Nhà là công trình xây dựng có mái và kết cấu bao che, dùng để ở hoặc dùng vào mục đích khác.”

Nhà, công trình xây dựng trong tiếng Anh là gì?

Nhà trong tiếng Anh có thể dùng bởi nhiều từ như house, building hoặc apartment.

Công trình xây dựng trong tiếng Anh được gọi là Construction.

Phân loại nhà, công trình xây dựng:

Xem thêm: Định mức chi phí bảo hiểm công trình xây dựng năm 2021

Nhà, công trình xây dựng theo định nghĩa được nêu cụ thể bên trên được hiểu là loại bất động sản được phép đưa vào kinh doanh, bao gồm nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân.

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn được hiểu là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được hiểu là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

– Việc các bên thực hiện mua bán nhà, công trình xây dựng sẽ cần phải gắn với quyền sử dụng đất.

– Việc các bên thực hiện mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng sẽ cần phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Việc các bên thực hiện mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng sẽ cần phải bảo đảm nguyên tắc phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu;

+ Việc các bên thực hiện mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng sẽ cần phải bảo đảm nguyên tắc quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất.

Xem thêm: Quy định về yêu cầu và thời hạn bảo hành công trình xây dựng mới nhất

– Chủ thể là bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Việc các bên thực hiện mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.

– Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng chính là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Hợp đồng mua bán, công trình xây dựng phải có các nội dung chính cụ thể sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên.

– Các thông tin về bất động sản.

– Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua.

– Phương thức và thời hạn thanh toán.

Xem thêm: Phân loại và phân cấp công trình xây dựng theo quy định mới nhất

– Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo.

–  Bảo hành.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Phạt vi phạm hợp đồng.

– Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý.

– Giải quyết tranh chấp.

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Xem thêm: Phân loại và phân cấp công trình xây dựng mới nhất 2021

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán nhà, công trình xây dựng:

2.1: Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng:

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng cụ thể như sau:

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền được yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền được yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền được yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền được không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền được yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có các quyền khác trong hợp đồng.

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng cụ thể như sau:

Xem thêm: Chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng là gì? Ý nghĩa

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Bên bán nhà, công trình xây dựng có các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng:

Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Luật kinh doanh bất động sản 2014, với nội dung như sau:

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật kinh doanh bất động sản 2014.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Luật kinh doanh bất động sản 2014, với nội dung như sau:

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên mua nhà, công trình xây dựng có các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về “Nhà, công trình xây dựng là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên mua bán?” theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về nội dung liên quan khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *