TIN TỨC

P là gì trong Vật Lý? Công thức tính P Vật lý lớp 7,8,9,10,11,12

Trong hệ thống giáo dục hiện nay, vật lý là một trong những môn học cơ bản nghiên cứu về các đối tượng, tương tác và quá trình trong vũ trụ. Trong lĩnh vực này, áp suất (P) là một khái niệm quan trọng và được sử dụng rộng rãi. Nếu bạn quan tâm đến khái niệm này, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu P là gì trong vật lý và công thức tính toán áp suất. Cùng TAIFREEFIIRE.COM xem qua bài viết.

P là gì trong Vật Lý?

Trong Vật Lý, P thường được dùng để biểu diễn độ lớn của động lượng, mà được định nghĩa là tích giữa khối lượng và vận tốc của một vật. Ký hiệu P thường được sử dụng dưới dạng chữ cái la-tinh in đậm P hoặc P đậm.
Động lượng là một khái niệm cơ bản trong vật lý, nó thể hiện lực tác động của vật lên một vật khác. Công thức tính động lượng là P = m * v, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị kg) và v là vận tốc của vật (đơn vị m/s). Đơn vị đo của động lượng là kg.m/s.
Động lượng được xem như một lượng vật lý được bảo toàn trong mọi tương tác giữa các vật. Nghĩa là trong một hệ thống đóng, tổng động lượng của các vật trong hệ thống đóng sẽ không thay đổi theo thời gian.

Đơn vị tính áp suất P là gì?

Áp suất P được đo bằng đơn vị Pascal (viết tắt là Pa) trong hệ đo lường quốc tế, được đặt theo tên của nhà vật lý người Pháp Blaise Pascal. 1 Pa tương đương với 1 N/m², nghĩa là lực tác động lên một mét vuông của bề mặt. Tuy nhiên, trong thực tế, các đơn vị đo áp suất khác như bar, atm, mmHg và kg/cm² cũng được sử dụng phổ biến.

Công thức tính P

Trong lĩnh vực vật lý, P có thể đại diện cho nhiều đại lượng khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số công thức thường được sử dụng cho P trong các tình huống khác nhau:

Công thức tính Động lượng (momentum) P

Động lượng (momentum) P được tính bằng tích của khối lượng (m) và vận tốc (v) của một vật chuyển động:

P = m * v

Trong đó:

 • P: động lượng (kg*m/s)
 • m: khối lượng của vật (kg)
 • v: vận tốc của vật (m/s)

Công thức tính Áp suất (pressure) P

Áp suất (pressure) P là một đại lượng vật lý đo lường lực tác động lên một diện tích. Công thức tính áp suất P được biểu diễn như sau:

P = F/A

Trong đó:

 • P là áp suất, được đo bằng đơn vị Pa (Pascal).
 • F là lực tác động, được đo bằng đơn vị N (Newton).
 • A là diện tích mà lực tác động được phân phối lên, được đo bằng đơn vị m2 (mét vuông).

Áp suất là lực tác động lên một diện tích nhất định. Khi diện tích càng nhỏ hoặc lực tác động càng lớn, áp suất sẽ tăng cao. Áp suất có ảnh hưởng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của vật lý, từ động học chất lỏng đến động lực học cơ học và được ứng dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật như trong các động cơ đốt trong, thiết bị lọc không khí, và nhiều ứng dụng khác.

Công thức Cường độ ánh sáng (light intensity) P

Cường độ ánh sáng (light intensity) được kí hiệu là P và được tính bằng công thức sau:

P = I/A

Trong đó:

 • P: cường độ ánh sáng, đơn vị là W/m^2 (watt trên mét vuông).
 • I: cường độ dòng điện đi qua đơn vị diện tích của bề mặt phát quang, đơn vị là A (ampe).
 • A: diện tích của bề mặt phát quang, đơn vị là m^2 (mét vuông).

Lưu ý rằng đơn vị của các đại lượng P sẽ khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ, trong công thức động lượng, đơn vị của P là kg.m/s, trong khi đơn vị của P trong công thức áp suất là N/m².

Ứng dụng của công thức tính P trong Vật Lý

Công thức tính áp suất P = F/A là một công thức cơ bản và quan trọng trong Vật Lý, và có nhiều ứng dụng quan trọng như sau:

 • Trong cơ học chất lỏng và khí: được sử dụng để tính toán áp suất của chất lỏng và khí trong các hệ thống cơ học. Ví dụ, áp suất của một khối khí sẽ tăng lên nếu diện tích giảm và ngược lại.
 • Trong kỹ thuật: được sử dụng trong thiết kế và sản xuất các ống dẫn, van và bơm để tính toán áp suất hoạt động của các thiết bị này để đảm bảo hiệu suất hoạt động.
 • Trong địa chất học: được sử dụng để tính toán áp suất trong các tầng đất và đá, giúp hiểu được tình trạng của các tầng đất và đá, đồng thời cũng giúp cho các hoạt động khoan, khai thác tài nguyên được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.
 • Trong y học: được sử dụng để tính toán áp suất trong các mao mạch, đường huyết, hoặc để giúp đo huyết áp và theo dõi các bệnh nhân.
 • Công thức này cho thấy tầm quan trọng của áp suất đối với nhiều lĩnh vực và được áp dụng rộng rãi trong thực tế.

Bài tập tham khảo về áp suất P

Bài tập số 1 tính áp suất

Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất?

Lời giải: Bài toán này liên quan đến áp suất P, khối lượng m và diện tích A theo công thức:

P = m / A

Trong đó, áp suất được tính bằng đơn vị N/m2, khối lượng m được tính bằng đơn vị kg, và diện tích A được tính bằng đơn vị m2.

Trong trường hợp này, ta có:

 • Khối lượng bao gạo: m = 60 kg
 • Khối lượng cái ghế: m = 4 kg
 • Diện tích tiếp xúc của mỗi chân ghế với mặt đất: A = 8 cm2 = 0.0008 m2 (chuyển đổi đơn vị)

Để tính áp suất mà các chân ghế tác dụng lên mặt đất, ta cần tính khối lượng của ghế và bao gạo kết hợp lại:

m_total = m_gao + m_ghe = 60 kg + 4 kg = 64 kg

Sau đó, ta tính áp suất của mỗi chân ghế theo công thức:

P = m_total / (4 x A)

Với A = 0.0008 m2, ta có:

P = 64 kg / (4 x 0.0008 m2) = 200,000 N/m2

Vậy, áp suất mà mỗi chân ghế tác dụng lên mặt đất là 200,000 N/m2.

Bài tập số 2

Một áp lực 600 N gây áp suất 3000 N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có công thức áp suất P = F/A, trong đó F là lực tác dụng, A là diện tích bị ép.

Với áp suất P = 3000 N/m2 và lực tác dụng F = 600 N, ta có:

P = F/A => A = F/P = 600 N / 3000 N/m2 = 0.2 m2

Vậy diện tích bị ép là 0.2 m2.

Bài giải số 3

Một chiếc bơm nước có đường kính ống là 2 cm và đưa nước lên cao 50 m. Tính áp suất P tại đầu bơm.

Để tính áp suất P tại đầu bơm, ta sử dụng công thức:

P = ρgh

Trong đó:

 • ρ là khối lượng riêng của nước, bằng khoảng 1000 kg/m^3
 • g là gia tốc trọng trường, bằng khoảng 9,8 m/s^2
 • h là độ cao mà bơm đưa nước lên, bằng 50 m

Ta cần tính đường kính của ống dưới dạng mét. Với đường kính ống là 2 cm, ta chuyển đổi thành đường kính bằng đơn vị mét:

đường kính = 2 cm = 0,02 m

Sau đó, tính diện tích tiết diện của ống:

A = (π/4) x (đường kính)^2 = (π/4) x (0,02 m)^2 = 0,000314 m^2

Thay các giá trị vào công thức, ta có:

P = 1000 kg/m^3 x 9,8 m/s^2 x 50 m / 0,000314 m^2 = 15,700,637.58 Pa

Vậy áp suất P tại đầu bơm là khoảng 15,700,637.58 Pa (hoặc 15.7 MPa).

Bài giải số 4

Trong một thí nghiệm, một quả bóng được đặt lên một bề mặt cứng và bị nén lại bởi một lực F bằng 100 N. Biết diện tích tiếp xúc của bóng với bề mặt là 0,01 m2. Tính áp suất P mà bóng tác động lên bề mặt.

Để tính áp suất P mà bóng tác động lên bề mặt, ta sử dụng công thức:

P = F/A

Trong đó:

F là lực tác động lên bề mặt của quả bóng, bằng 100 N
A là diện tích tiếp xúc giữa bề mặt và quả bóng, bằng 0,01 m^2
Thay vào công thức, ta có:

P = 100 N / 0,01 m^2 = 10,000 Pa

Vậy áp suất P mà bóng tác động lên bề mặt là 10,000 Pa (hoặc 10 kPa).

Bài tập số 5

Một xe tải 6 bánh có khối lượng 8 tấn, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đất là 7,5 cm2 . Tính áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên?

Để tính được áp suất của xe lên mặt đường, ta cần áp dụng công thức áp suất:

P = F/A

Trong đó:

 • P là áp suất (đơn vị tính là N/m2 hay Pa)
 • F là lực tác dụng lên diện tích đó (đơn vị tính là N)
 • A là diện tích tiếp xúc (đơn vị tính là m2)

Trong trường hợp này, khối lượng của xe tải không liên quan đến việc tính áp suất, do đó ta không cần sử dụng đến nó.

Áp suất lên mặt đường là áp suất lực nén của các bánh xe, khi xe đứng yên, tức là lực đứng cân bằng với trọng lực của xe. Vì vậy, ta có:

F = m*g

Trong đó:

m là khối lượng của xe tải (tính bằng kg)
g là gia tốc trọng trường, có giá trị khoảng 9,8 m/s2
Từ đó, ta tính được lực nén của mỗi bánh xe:

F’ = F/6

Mỗi bánh xe tiếp xúc với mặt đường với diện tích là:

A = 7,5 cm2 = 0,00075 m2

Vậy, áp suất của xe tải lên mặt đường là:

P = F’/A = (m*g/6)/A = (8000 kg * 9,8 m/s2/6)/(0,00075 m2) ≈ 1728000 Pa

Do đó, áp suất của xe tải lên mặt đường là khoảng 1,73 MPa.

Một số công thức khác liên quan đến P

Ngoài công thức tính áp suất. P còn có một số công thức liên quan khác như sau:

Áp suất chất lỏng

P = d x h

Trong đó:

 • P là áp suất ở một điểm của cột chất lỏng (N/m2, Pa)
 • d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
 • h là chiều cao của cột chất lỏng (m)

Trọng lượng riêng

d = P / V

Trong đó:

 • d là trọng lượng riêng (N/m3)
 • P là trọng lượng (N)
 • V là thể tích (m3)

Công thức tính công suất P

Trong vật lý, P còn được kí hiệu là công suất. Ta có công thức tính công suất P như sau:

P = A/t

Trong đó:

 • P là công suất (W)
 • A là công cơ học (J)
 • t là thời gian thực hiện công (s)

Kết luận

Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về P trong Vật Lý và công thức tính P. Ngoài ra, bạn còn có thể thực hành với những bài tập về áp suất P và tìm được những lời giải chính xác nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *