HỎI ĐÁP

Reunion Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.

Bạn đang xem: Reunion là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Yasha Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Yasha

Especially for those who faced diminished opportunities in getting together with relatives and friends, auspicious occasions and festivals were ” ready-made ” opportunities for reunions.
Another very important issue is that of vulnerable people and their issues, especially women, and problems relating to family matters and reunions.
We must also remember that in many asylum cases we are dealing with family reunions of different kinds.
They wish to be reunited with members of their families, and the reunions, of course, must always take place over here.
Geographical and locomotion difficulties thrust their obstructive hands between us and such constant reunions, and correspondence however faithfully conceived is not a substitute for meeting round a table.
During the 2012 season, the pageant held festivities and reunions in commemoration of its 75th anniversary.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của các nhà cấp phép.

reunion

Các từ thường được sử dụng cùng với reunion.

Xem thêm: Phạm Băng Băng Bao Nhiêu Tuổi 39, Phạm Băng Băng

On the second floor of the building there is a party room to hold events anywhere from a wedding to a class reunion.
Những ví dụ này từ realchampionshipwrestling.com English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của người cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *