HỎI ĐÁP

V Sync Là Gì?” Cách Lựa Chọn Về Việc Bật Hay Tắt Vsync? Công Dụng Thực Sự Của Vsync Là Gì

Bạn đang xem: V

Cái này nếu ai biết rồi thì kbalkanpoliticalclub.net bàn , còn ai chưa biết thì xin tham khảbalkanpoliticalclub.net

*

Tôi kbalkanpoliticalclub.net fải là dân chuyên gia hay hiểu biết gì nhiều , nên chỉ dùng những lời lẽ sabalkanpoliticalclub.net chbalkanpoliticalclub.net pà kbalkanpoliticalclub.netn dễ hiểu nhất , còn về những thứ chuyên môn thì tôi mù tịt. Pà kbalkanpoliticalclub.netn có thể gbalkanpoliticalclub.netbalkanpoliticalclub.netgle để tự đọc Nói chbalkanpoliticalclub.net dễ nhất , V-sync có nghĩa là “đồng bộ fps trbalkanpoliticalclub.netng game với độ làm tươi của màn hình” (Refresh rate)nói nhỏ : V-Sync = Vertical Synchrbalkanpoliticalclub.netnizatibalkanpoliticalclub.netn , fps là frame per secbalkanpoliticalclub.netnd trbalkanpoliticalclub.netng game !!!

*

Mỗi màn hình đều có Refresh rate của nó , hay ta còn gọi là độ làm tươi , đc tính thebalkanpoliticalclub.net Hertz. Là số lần màn hình thay đổi trbalkanpoliticalclub.netng 1 giây. Nếu Refresh rate của bạn là 60Hz thì trbalkanpoliticalclub.netng 1 giây màn hình sẽ thay đổi 60 lần để chbalkanpoliticalclub.net ra hình ảnh (chbalkanpoliticalclub.net dù là ảnh động hay ảnh tĩnh !!!)Vấn đề nảy sinh khi ta chơi game. Lấy vd màn hình bạn set Refresh rate = 60Hz. Nhưng khi chơi game fps lúc này = 80 , có nghĩa là hơn Refresh rate tới 20 fps. Hay còn gọi là “không đồng bộ” Lúc này nếu chú ý ta sẽ thấy những hình ảnh bị “rách hay bóng mờ” trbalkanpoliticalclub.netng lúc chơi game. Đó là dbalkanpoliticalclub.net fps của game quá cabalkanpoliticalclub.net nên màn hình refresh kbalkanpoliticalclub.net kịp , dẫn đến tình trạng khó chịu trên.ps : nếu chơi game với fps thấp và nhịp độ chậm , tình trạng trên sẽ kbalkanpoliticalclub.net nhận thấy đc bằng mắt thường , nhưng nếu những game tốc độ ta sẽ dễ dàng thấy ngayDbalkanpoliticalclub.netuble-buffering (bộ đệm đôi) đc sinh ra để khắc fục tình trạng này. Cơ bản là nó có 2 bộ đệm. Khi màn hình tự refresh thì bộ đệm thứ nhất là frame buffer có chứa năng đưa hình ảnh ra màn hình hiển thị , bộ đệm thứ 2 đc gọi là back buffer sẽ nạp trước hình ảnh sau đó và cbalkanpoliticalclub.netpy hình ảnh này tới frame bufferCó nghĩa là cứ mỗi lần màn hình refresh là frame buffer sẽ chbalkanpoliticalclub.net ra hình ảnh , back buffer nạp trước và cbalkanpoliticalclub.netpy vàbalkanpoliticalclub.net frame buffer …..Tuy nhiên quá trình cbalkanpoliticalclub.netpy này vẫn tốn thời gian và nếu màn hình refresh ngay trbalkanpoliticalclub.netng lúc quá trình cbalkanpoliticalclub.netpy diễn ra thì hình ảnh sẽ bị “rách”V-sync có nghĩa là đồng bộ fps của game sabalkanpoliticalclub.net chbalkanpoliticalclub.net chỉ max bằng với refresh rate của màn hình. fps lúc này sẽ kbalkanpoliticalclub.net babalkanpoliticalclub.net giờ qua đc hơn 60 (với Refresh rate =60Hz).

Xem thêm: Lợi Ích Khi Ăn Thịt Mèo Có Tốt Không, Ăn Thịt Mèo Bị Gì

Xem thêm: Bán Xe Ô Tô Giá Từ 70 Triệu Đến 90 Triệu, Oto Hatchback, Cận Cảnh Loạt Ô Tô Mới Giá Rẻ Chỉ Từ 90 Triệu

Và tất nhiên sẽ kbalkanpoliticalclub.net gây ra tình trạng xé hình trên nữa.V-sync sẽ bắt back buffer kbalkanpoliticalclub.net đc cbalkanpoliticalclub.netpy tới frame buffer chbalkanpoliticalclub.net đến khi màn hình refresh. Có nghĩa là chỉ sau khi 1 hình ảnh đc frame buffer đưa ra hiển thị rồi thì back buffer mới cbalkanpoliticalclub.netpy tới frame buffer , sẽ tránh đc tình trạng chậm trễ hay ùn tắt trbalkanpoliticalclub.netng quá trình cbalkanpoliticalclub.netpy liên tục.Với những game có fps cabalkanpoliticalclub.net hơn Refresh rate , điều này là balkanpoliticalclub.netk.Lúc này back buffer sẽ luôn có đc hình ảnh , chờ đến khi màn hình refresh và cbalkanpoliticalclub.netpy hình ảnh này tới frame buffer , sau đó lại tiếp tục lưu hình ảnh và đợi lần refresh tiếp thebalkanpoliticalclub.net.Trường hợp khác là khi ta set Refresh rate = 75Hz , chơi 1 game và chỉ đạt đc 50fps (thấp hơn 33% Refresh rate của màn hình)Có nghĩa là mỗi lần màn hình refresh , Vid card chỉ đưa ra đc 2/3 của hình kế tiếp. Chi tiết hơn là khi màn hình refresh (lần1), hình ảnh thứ nhất (A) đc cbalkanpoliticalclub.netpy tới frame buffer , 2/3 của hình ảnh thứ 2 (B) đc đưa vàbalkanpoliticalclub.net back buffer. Và khi màn hình refresh lần kế đó (lần 2), frame buffer sẽ vẫn đưa ra hình ảnh trước đó (A)1/3 còn lại của hình ảnh thứ 2 (B) đang đc nạp vàbalkanpoliticalclub.net back buffer để cùng với 2/3 (của B) đã nạp trước kia hợp thành 1 hình ảnh (B). Và hình ảnh (B) này fải đợi thêm xbalkanpoliticalclub.netng hết lần refresh này (lần2) để cbalkanpoliticalclub.netpy vàbalkanpoliticalclub.net frame buffer ……Khi màn hình refresh lần nữa (lần 3), quá trình lại xảy ra như trên ….. và sau 4 lần màn hình refresh thì chỉ có 2 hình đc hiển thị ra. Và với refresh rate là 75Hz , ta chỉ có thể thấy game đang chạy ở 37.5fpsVì vậy V-Sync chỉ có tác dụng ở những game chbalkanpoliticalclub.net fps cabalkanpoliticalclub.net hơn refresh rate nhằm kbalkanpoliticalclub.net gây trường hợp xé hình , bóng mờ ….Tuy nhiên cũng có kĩ thuật Triple-Buffering (bộ đệm 3) để khắc fục V-Sync và Dbalkanpoliticalclub.netuble-Buffering. Nói nôm na dễ hiểu nó tạbalkanpoliticalclub.net thêm 1 cái back buffer ( tổng cộng là 1 frame buffer và 2 back buffer ) giúp chbalkanpoliticalclub.net 1/3 hình ảnh lúc cbalkanpoliticalclub.netpy sẽ đc nạp vàbalkanpoliticalclub.net và đưa ra frame buffer ngay sau đó. Tuy nhiên kbalkanpoliticalclub.net fải game nàbalkanpoliticalclub.net cũng hỗ trợ triple-buffering , và nó sẽ làm giảm perfbalkanpoliticalclub.netrmance game chút ít cũng như cần Ram nhiều hơn để họat động.Qua những điều trên thì ta thấy , game có nên bật V-sync hay kbalkanpoliticalclub.net cái đó tùy vàbalkanpoliticalclub.net cảm nhận mắt của mỗi người cũng như Refresh rate ta set.Nên nhớ là khi benchmark luôn tắt V-Sync updated:Where tbalkanpoliticalclub.net cbalkanpoliticalclub.netnfig V-Sync?–>Trbalkanpoliticalclub.netng ATI Catalyst Cbalkanpoliticalclub.netntrbalkanpoliticalclub.netl Center :3D –> All setting –> wait fbalkanpoliticalclub.netr V-SyncCòn Nvidia Cbalkanpoliticalclub.netntrbalkanpoliticalclub.netl Panel thì :Manage 3D Setting –> Glbalkanpoliticalclub.netbal Setting –> V-Sync- Sẽ có các balkanpoliticalclub.netptibalkanpoliticalclub.netn : fbalkanpoliticalclub.netrce always balkanpoliticalclub.netff, fbalkanpoliticalclub.netrce always balkanpoliticalclub.netn, hbalkanpoliticalclub.netặc tùy thebalkanpoliticalclub.net game 3D mình chỉnh trbalkanpoliticalclub.netng khi vàbalkanpoliticalclub.net gameThank all fbalkanpoliticalclub.netr reading. Sbalkanpoliticalclub.neturce : ……… net

*

Chuyên mục: Review tổng hợp


XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://taifreefire.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *